Narkesha Alfanta

Assisterende Leder og Ansvarlig Street stiler. Danseinstruktør Girly, Heels