Skip to content

Korona

Smittevernsregler

 • Syke personer skal holde seg hjemme.
 • Vask hender godt med såpe før du ankommer C dansestudio.
 • Vaske/sprite hender når du kommer/forlater C dansestudio. Hyppig håndvask dersom du oppholder deg i lokalene over lengre tid.
 • Bytt til innesko når du ankommer C dansestudio
 • Møt ferdig skiftet til dansetimen. Ta vare på egne klær/sko/ting i egen bag som plasseres i privat sone.
 • Ha med egen drikkeflaske. Det er ikke tillatt å drikke fra vasken.
 • Møt presis til timen: ikke møt opp i god tid før og ikke bli igjen i lokalet etter trening.
 • Møt helst opp alene uten foresatte. Foreldre/voksne som venter på elever kan ikke oppholde seg i C dansestudio sine lokaler. (Det gjøres unntak for de minste 3-4 og 5 år)
 • Hold avstand til andre og følg generelle smittevernstiltak opplyst av oss.

Ved avlysning av kurs relatert til korona

Dersom avlysning inntrer før kursstart og kunden ønsker å trekke kjøpet, vil kunden få tilbake innbetalt kursavgift i sin helhet.

Dersom avlysning inntrer etter kursstart vil kr. 500,- tilfalle C dansestudio som et administrasjonsgebyr. Resterende innbetalt semesteravgift for ikke gjennomført kurs/uker blir refundert til kunden/eleven.

Smittevernstiltak gjennomført av C dansestudio

 • Maks 20 elever per gruppe
 • Grupper med elever over 19 år forholder seg til soner slik at 1 meters regelen opprettholdes.
 • Ingen foresatte/voksen får oppholde seg i C dansestudio sine lokaler
 • Ekstra renhold av alle kontaktlater, håndtak, toaletter og vasker flere ganger daglig.
 • Alle våre danseinstruktører/assistenter får opplæring i gjeldende smittevernstiltak før undervisning.