Frida Irgens

Frida jobber som hovedtrener ved Calto turnstudio. Tidligere har hun selv turnet 11 aktive år i appratturn. Her har hun også vært turntrener for konkurrerende gymnaster i 4 år. Nå skal Frida starte sitt første år på silviløkonomutdanningen ved Norges handelshøyskole, og ser fram til et nytt år på Calto.