Diane Onyango

Diane har vært med på ESCP kompani og danset på kick i 1 år som har gitt meg mye kunnskap om dans og ulike danse stiler. Hun startet å danse hip hop på slutten av 2021 siden da har hun fokusert på hip hop. Hun har også vært medlem av Guidance crew som er et Hiphop crew i Bergen.

Diane holder på å utdanne seg til barne og ungdomsarbeider og går nå siste året. I timene er hun opptatt av å gi danseglede og lære elevene å inspirere hverandre.